Betingelser for tilmelding

Man skal være fyldt 15 år for at blive opnoteret på den fælles venteliste under Salus Boligadministration. 

Når du er opnoteret på den fælles venteliste er du automatisk medlem af Sønderborg Andelsboligforening, Aabenraa Andelsboligforening, Kolstrup Boligforening, Tønder Andelsboligforening, Skærbæk Boligforening, Toflund Andels Boligforening og Gråsten Andelsboligforening.  

Opnotering på den fælles venteliste kan ske på følgende måde:
  • Opnotering på ventelisten - passiv: 150 kr.
  • Opnotering på ventelisten - aktiv:    275 kr.
  • Opnotering på ventelisten - kun ungdomsbolig: ingen gebyr
Som passiv får du anciennitet på ventelisten fra opnoteringstidspunktet, men kan ikke søge bolig. Der vil én gang årligt skulle betales et ajourføringsgebyr på 150 kr., som opkræves hvert år i december for det kommende år.
Som aktiv får du anciennitet på ventelisten fra opnoteringstidspunktet og kan søge i de 7 boligorganisationer under Salus Boligadministration - Sønderborg Andelsboligforening (SAB), Kolstrup Boligforening (KB), Aabenraa Andelsboligforening (AAAB), Tønder Andelsboligforening (TAB), Skærbæk Boligforening (SB), Toftlund Andels Boligforening (ToAB) og Gråsten Andelsboligforening (GAB).
Ventelistegebyret er gældende for 1 år fra opnoteringstidspunktet, dog længst ind til der indgås en lejeaftale. Ajourføring af ventelistegebyr på 275 kr. sker ved opkrævning.
Søger du kun ungdomsbolig kræves, at du er under uddannelse, hvilket skal kunne dokumenters. Der kræves ingen gebyr for at søge ungdomsbolig. Ved opnotering tildeles et opnoteringsnummer, som alene kan anvendes til brug ved ansøgning om ungdomsbolig. Der optjenes ingen anciennitet på ventelisten.

Ægtefæller/samboende
Det er ikke et krav at begge ægtefæller/samboende har et opnoteringsnummer, men ved en ophævelse af ægteskabet/samlivet, vil det være en klar fordel at begge parter har et opnoteringsnummer. Nummeret er personligt og kan kun overdrages til den anden ægtefælle/samlever ved dødsfald eller ved varigt ophold på plejehjem eller ældrebolig. Det betyder, at hvis et bolighavende ægtepar/par, hvor kun den ene har et opnoteringsnummer, beslutter sig for at ophæve ægteskabet/samlivet, vil den anden part være uden anciennitet på ventelisten og dermed have vanskeligere ved, at få sine boligønsker opfyldt. Da det er tidspunktet for optagelse på ventelisten (opnoteringsnummeret), der er afgørende for ancienniteten ved tildeling af bolig, er det således en stor fordel, at være blevet opnoteret på ventelisten så tidligt som muligt.