Ghettoplan kan bremse projekter i Tønder Andelsboligforening


Tønder Andelsboligforening har flere planlagte renoveringsprojekter, som nu er i fare, fordi regeringen vil øremærke midler i Landsbyggefonden til ghettoområder.

 
Allerede i 2015 ansøgte Tønder Andelsboligforening Landsbyggefonden om tilskud til en tiltrængt renovering af klimaskærmene på huse på Nørrevænget, som har betonvægge.
- Vi skulle have haft pengene i 2017, men vi har ikke fået svar endnu fra Landsbyggefonden. Og nu ser det ud til, at det kan blive udskudt endnu længere. Vi må håbe, at husene ikke bliver dårligere, og at der ikke sker noget med murværket, siger Børge Rossen, formand for Tønder Andelsboligforening.

Nørrevænget er kun ét i en række af boligforeningens renoveringsprojekter, som nu er i fare, fordi regeringen i sit udspil ”Ét Danmark uden parallelsamfund” planlægger at øremærke 12 mia. kr. fra 2019 til 2026 af Landsbyggefondens ramme til renoveringsprojekter til de 57 boligområder, der enten er på regeringens ghettoliste eller listen over udsatte områder.
Dermed vil der kun være 9 mia. kr. til overs til renovering i de almene boligområder, der ikke er på de lister, og det rækker ifølge BL ikke engang til projekter, som allerede står i kø.
- Landsbyggefonden har ellers altid været villig til at betale tilskud til renoveringer. Det er jo en fond, der betales ind til fra alle boliger, når de oprindelige lån er betalt, siger Børge Rossen med undren.
 
Husleje vil stige
Tønder Andelsboligforening har også to afdelinger med i alt 65 rækkehuse fra slutningen af 1940’erne, afdeling 4 og 5, hvor tagene er de originale, og de er slidt op og er begyndt at være utætte.
- Hvis vi ikke kan få det tilskud til at renovere tagene, som vi havde regnet med, er det et spørgsmål, om vi kan gennemføre det. For så vil huslejen stige til op imod 6000 kr. per måned. Det er en høj husleje her i Tønder, og jeg har hørt nogle beboere tale om, at de så vil søge noget andet. Det er jo ikke ideen med en boligforening, at man skal sidde med en højere husleje, end hvis man havde ejerbolig, siger Børge Rossen.
 
For lille til ”ghettoliste”
På Bargumsvej i Tønder by har andelsboligforeningen etageejendomme, hvor problemstillingerne er de samme som i det, der betegnes som ghettoområder og udsatte boligområder, men da der kun er 22 bo-liger på Bargumsvej, er det ikke nok til, at området kommer på en liste og dermed bliver særligt begunstiget med tilskud til renovering. Her tæller regeringen kun fysisk sammenhængende boligområder med mindst 1000 beboere.
- Hvis vi skal renovere de boliger, vil det koste 1 mio. kr. per lejlighed, så vi har længe haft planer om rive dem ned, men det skal vi så også selv finde pengene til, siger formanden. 
 
Tomme huse på række
I Bredebro har andelsboligforeningen afdelingen Svinget, hvor mange boliger står tomme. De trænger også til en grundig renovering, og Landsbyggefonden kommer her i april for at kigge på det.
- Men måske siger de, ”det kan I godt glemme,” frygter Børge Rossen, som afviser, at boligforeningen selv kan løfte at renovere rækkehusene. Huslejen ligger i forvejen højt.
 
Vrede i hele landet
I hele landet er der boligforeninger, som rammes på samme måde som Tønder Andelsboligforening. Bent Madsen, administrerende direktør i BL, har udtalt til JydskeVestkysten:
- Man kommer til at sætte renoveringer i stå uden for de udsatte områder. Det er helt uacceptabelt, for det er renoveringer, der er nødvendige, for eksempel for at få ordnet problemer med skimmelsvamp.
I protest mod regeringens forslag har vrede lejere igangsat en underskriftsindsamling, som er nået op over 13.000 underskrifter. 
 
Den kan findes på Skrivunder.net under ”Fingrene væk fra lejernes penge” HER

 
 

Eva Kjer Hansen om finansiering af ghettoplan: En god løsning for den almene sektor generelt

 
Som formand for SALUS Boligadministration spurgte Ove Stahl Schmidt til finansieringsmodellen for regeringens ghettoplan, da han for nylig havde besøg af Eva Kjer Hansen fra regeringen.
- Her på Høje Kolstrup er vi tæt på at være færdige med at renovere, men flere andre steder har man projekter i støbeskeen. Bliver de udskudt, fordi 12 af 21 milliarder af Landbyggefondens ramme øremærkes til finansiering af ghettoplanen, vil bygninger forfalde. Ellers vil det blive dyrere for beboerne.
Eva Kjer Hansen: 
- Landsbyggefonden har ret mange penge, og der vil stadig være 9 mia. kr.

Ove Stahl Schmidt:
- Men smertegrænsen for husleje i den almene boligsektor er nået. Med de lave renter, som vi har i disse år, bliver ressourcestærke beboere tiltrukket af det private boligmarked. Så kan det bevirke, at de flytter ud. 
Eva Kjer Hansen:
-  Hvis vi ikke sætter ind i de belastede områder, vil regningen blive meget større i den sidste ende. Derfor er regeringens udspil en god løsning for den almene sektor generelt.