Socialt samfundsansvar

SALUS bidrager til livskvalitet
 
I en tid hvor velfærdssamfundet er i forandring, finder vi det naturligt som Almen Boligorganisation ikke ”kun” at fastholde og skabe nye attraktive lejeboliger.
Vi finder det naturligt også at bidrage til at løse andre samfundsmæssige opgaver, der er vigtige for livskvaliteten – det være sig fx. praktikpladser, lærepladser, blivende jobs, arbejdsmiljøindsats og bæredygtighed i byggeriet.
Du kan i det følgende læse om nogle af resultaterne – og om hvad der kan komme på tapetet inden for en årrække.


Lære- og praktikpladser og fast arbejde
I det seneste år har SALUS administreret tre store byggesager med et samlet økonomisk volumen på ca. 500 mio. kr. Ligeledes har vi altid 35 - 40 andre byggesager i forskellige faser, hvor vi med entreprenører og andre også indtænker Social Ansvarlighed, forstået som tilbud til borgere, der har brug for arbejds- og/eller uddannelsestilbud.  Indsatsen tilpasses altid individuelt - således at det passer til sagen.
Når vi ser på de tre store byggesager isoleret set, så er der i løbet af det sidste år etableret hele 30 praktikforløb af forskellig varighed og 25 lærepladser i forskellige fag. Vigtigst af alt har 10 praktikforløb udviklet sig til lærerpladser og/eller blivende ufaglært beskæftigelse i byggefagene.
I forhold til antallet af beskæftigede på byggepladserne har 14 procent været praktikanter eller lærlinge, og det tal ligger markant bedre end landsgennemsnittet.
De flotte resultater er ikke afstedkommet ved Sociale Klausuler men ved et bredt samarbejde mellem vidt forskellige aktører - jobcentre, entreprenører, erhvervsskoler og ja, alle som vi mener kan bidrage til sagen. Dette frivillige og meget tværfaglige samarbejde gør hele forskellen og viser, at det er udmøntningen af den teoretiske drejebog, der har vist sit værd, på bedste måde.


SALUS viser selv vejen
Det er ikke kun eksternt at SALUS tager praktik og lærepladser meget seriøst. Også internt i egen organisation har vi fokus på samfundsinteresser. Vi kan mønstre hele syv elever i forskellige fag - ud af en samlet arbejdsstyrke på ca. 100 medarbejdere.
Den faglige bredde i uddannelserne understreges ved, at to elevpladser er oprettet i kontorfunktionen, én elevplads i inspektør/byggeafdelingen og fire på ejendomsfunktionær området.
I perioder tilknyttes endvidere elever fra erhvervsskoler i kortere praktikperioder.
Hos SALUS indtænker vi også fleksjob i organisationen, og vi har tre gode kollegaer som arbejder i forskelligt artede funktioner.


Krav til arbejdsmiljøet
SALUS stiller store krav til et godt arbejdsmiljø - både internt og eksternt. I byggesager stiller vi krav til, at rådgivere samt entreprenører har fokus på emnet – og følger op. Vi er ligeledes selv meget tilstede på byggepladserne for at vise, at vores holdning til arbejdsmiljø ikke kun er ord. Vi viser os synligt på arbejdspladserne, fordi vi ved, det er vigtigt.
 Derfor holder vi også særskilte fyraftens arrangementer med håndværkerne, hvor der på en uformel måde orienteres om bygherrens ønske. Alle skal vide, at vi som bygherre gerne vil se alle møde også i morgen. Så pas på jer selv og hinanden på byggepladsen. Det er vores budskab.
Det medfører altid en positiv reaktion, og som regel lykkes det at få vendt den enkelte udgangspunkt fra at arbejdsmiljøet er et påbud til at være en indsats, der giver personligt værdi for den enkelte.
Ligesom ved praktik og lærerpladser arbejder vi bredt sammen og ser Arbejdstilsynet som en vigtig samarbejdspartner.
Som noget nyt, så arbejder vi med et introduktionskursus for praktikanter på byggepladserne. Vi går i dialog med arbejdsgiverne på byggepladserne for at få dem til at give især praktikanterne men i princippet alle nye på byggepladsen en ”indskoling”, fordi de fleste praktikanter ikke før har haft deres daglige gang på en byggeplads. Det er jo vigtigt for sikkerheden, at nye kender faldgruberne og ved, i hvilke situationer, de virkelig skal passe på, og derfor har vi som bygherre udstukket retningen.
Vi har hos SALUS også en holdning til, at der kun arbejdes mellem klokken 7 og 17 på vores byggepladser.


Bæredygtighed er mange ting
Både ved renovering og nybyggerier - så gøres der overvejelser omkring byggeriets bæredygtighed. Dette på en måde så der er fokus på energivenlige helhedsløsninger og materialer. Ved renoveringssager har vi endvidere fokus på genanvendelsen af materialer - fx. kan nedknust beton genanvendes på grunden som bundopbygning - i stedet for at køre det 40 km væk osv. 

 
Samspil med andre initiativer
SALUS samarbejder bla. med Røde Kors som har en genbrugsbutik i en af vores afdelinger og som driver et folkekøkken - hvor der er fokus på god mad til rimelige penge, socialt samvær for områdets beboere og ikke mindst, at to-tre personer løbende har et arbejde i selve køkkenet.


Den menneskelige bundlinje
Fremadrettet kan boligorganisationer og almene boligafdelinger jo overveje, om de kan og har lyst til at etablere de såkaldt socioøkonomiske virksomheder, hvor bundlinjen ikke handler om overskud men om at få det hele til at løbe rundt – og hvor man har indtænkt i bundlinjen, at nogle kan komme ind på jobmarkedet. Èn af disse muligheder kunne jo være at organisere trappevask i en socioøkonomisk virksomhed – i lighed med grundtanken i et folkekøkken.