Sekretariatsfunktionen

SALUS udfører i forhold til egen organisation den ledelsesmæssige funktion i forhold til fastansatte medarbejdere, forestår lønafregning og har ansvaret for at indgåede overenskomster og lokalaftaler bliver holdt.

SALUS varetager alle administrative opgaver for boligorganisationerne.

SALUS indstiller til boligorganisationens bestyrelse at genforhandle overenskomster, at forestå ansættelser og afskedigelser.

SALUS dokumenterer enhver økonomisk eller juridisk disposition.

Kravet er høj faglighed

SALUS arbejder efter skriftlige forretningsgange på alle funktioner for at synliggøre, at administrationen sker inden for lovens rammer. I kraft af administrationens størrelse - ansatte og over 8.000 lejemål - er der skabt grundlag for at udvikle medarbejdere fra "Blæksprutter" til eksperter hver på deres felt.

Resultatet er høj ekspertise og troværdige konkurrencedygtige løsninger.


Den høje faglige bæredygtighed skaber de bedste rammer for håndtere fremtidige udfordringer og imødekomme de øgede krav.