Kerneydelser

SALUS løser alle opgaver inden for juridiske, tekniske og økonomiske forhold, der knytter sig til:
  • Udlejning og opkrævning af boligafgifter m.v.
  • Driftsledelse og tilsyn
  • Regnskabsførelse

Der aftales klare servicemål for indhold, kvalitet og levering af såvel ydelser som produkter, og SALUS er ansvarlig overfor boligorganisationens bestyrelse, offentligemyndigheder, revision m.fl.

  • SALUS er en professionel bygherrerepræsentant i alle byggeriets faser.
  • SALUS udvikler kvalificerede servicekoncepter til brug for bestyrelsesarbejder og til gavn for beboerne.
  • SALUS bidrager med politik-udspil i det politiske system i boligpolitiske spørgsmål, lokalt og regionalt og kan involvere sig tæt i den bolitiske beslutnings proces. Bestyrelser kan sikre sig en professionel gennemførelse af politikker og beslutninger.
  • SALUS er garant for, at der altid er ajourførte tilstandsrapporter og 10-årsplaner for vedligehold, så boligerne altid er vel vedligeholdte og i den standard, som udlejer ønsker.