Dialog og demokrati

SALUS vil sikre samarbejdspartnere og kunder et højt informationsniveau, bl.a. ved at stille viden til rådighed på internettet og stille værktøjer til rådighed på hjemmesiden, så interessenter har mulighed for en bredt dækkende selvetjening og kontakt til SALUS døgnet rundt.

I den almene boligsektor medvirker SALUS gerne aktivt til at skabe et synligt beboerdemokrati med respekt for beboernes ret til indflydelse på egnen bolig og eget boligområde.

SALUS bidrager med ideer til at gøre det beboerdemokratiske arbejde både levende og nærværende for beboerne og med forslag til at skabe en positiv dialog med de beboerdemokratiske led hos boligorganisationen.

I et godt samarbejde kan SALUS og udlejer skabe et positivt image i forhold til de lokale myndigheder, så SALUS og boligorganisationen altid er en attraktiv og opsøgende samarbejdspartner, der kan løse de lokale lejeboligopgaver.